Eksportnetværk

Vækst gennem øget eksport

Den globale efterspørgsel efter aluminium baserede løsninger er i fortsat vækst. En vækst der især mærkes på eksportmarkederne.
Udfordringen består i at hente de seneste års “tabt” omsætning hjem gennem en målrettet eksportindsats.
Aluminium Danmark bistår derfor branchens virksomheder med at få del i værksten. Dels via det ny målrettede brancheprojekt: Afsætningsplatform Tyskland. Og dels gennem en fortsat udvikling af branchens fælles leverandør, produktions- og eksportnetværk – OneStopAlu.dk


– er du ikke allerede aktivt involveret, så kontakt Aluminium Danmark, Jim Hansen på 3377 3368

Total Views: 5306 ,

Netværk & videndeling